CÁCH ĐỌC ĐƠN KÍNH THUỐC

Hiểu đúng đơn kính thuốc của mình cũng là một cách kiểm soát sự gia tăng độ cận của bản thân cũng như kiểm soát các loại mắt kính mà mình định sử dụng.

1. R - ( Right ) Mắt Phải                  L - ( Left ) Mắt trái

2.  SPH ( Sphere ) : Số độ đo của tròng kính Diopters. Là cận thị dấu ( - ) hoặc viễn thị dấu ( + )

3.  CYL ( Cylinder ) : Là số đo của loạn thị. Nếu ở ô này bỏ trống hoặc ghi 000 có nghĩa là đơn kính không có loạn thị.

4.  AXE ( Axis ) : Là trục của độ loạn thị, trục loạn thị được đo từ 1 đến 180 số 90 tương ứng với kinh tuyến dọc của mắt và số 180 tương ứng với kinh tuyến ngang của mắt.

5.  TLKK : Là thị lực không kính 

6.  VA : Là thị lực có kính 

Nếu 1 đơn kính có độ loạn thị thì luôn đi kèm với trục của loạn thị ( đôi khi được đánh dấu bởi dấu X )   
Mặc định của đơn kính là đo khoảng cách nhìn xa tối thiểu là 5m.
Mắt kính loạn thị

7.  ADD là độ tăng thêm giữa độ nhìn xa và nhìn gần. Ở một số người viễn thị do tuổi tác khả năng điều tiết của mắt ở các cự ly nhìn xa và gần là khác nhau nên cần những loại độ khác nhau để dành cho các mục đích nhìn khác nhau. ADD có giá trị khoảng từ 0.75 đến 3.00.

8. PD Khoảng cách đồng tử đơn vị tính là mm. Là thông số đo khoảng cách đồng tử từ mắt phải đến mắt trái trong điều kiện nhìn thẳng tự nhiên. Khoảng cách đồng tử là tổng của 2 khoảng cách  tính từ giữa sống mũi đến đồng tử mỗi mắt nên sẽ có những bệnh nhân có khoảng cách 2 mắt là khác nhau. Khoảng cách đồng tử dành cho kính nhìn xa khác với khoảng cách đồng tử của kính nhìn gần vì khi nhìn gần hai đồng tử có xu hướng nhìn chụm vào phía giữa.

Ví dụ 1 đơn kính theo hình trên :
MP  + 0.50 (- 1.25 x 80 )  ADD + 2.00 PD : 32
MT  - 0.50 (- 1.50 x 120 )  ADD + 2.00 PD : 32

Đơn kính trên là :
Mắt phải ( R ) Độ Viễn Thị là +0.50 Diops Độ Loạn Thị là -1.25 Trục của loạn thị là 80 ° Độ tăng thêm khi nhìn gần là +2.00.
Mắt trái ( L ) Độ Cận Thị là -0.50 Diops Độ Loạn Thị là -1.50 Trục của loạn thị là 120° Độ tăng thêm khi nhìn gần là + 200.
Khoảng cách đồng tử nhìn gần là 32 + 32 = 64mm ( PD = 68mm Là khoảng cách đồng tử nhìn xa ) 
Với đơn kính trên khi dùng kính đa tròng hoặc 2 tròng thì tất cả các thông số kính để nhìn xa và nhìn gần đều nằm trên 1 tròng kính.  Nhưng nếu dùng kính đơn tròng chỉ nhìn xa hoặc chỉ nhìn gần thì đơn kính được đọc như sau.

NHÌN XA.
Mắt phải ( R ) Độ Viễn Thị là +0.50 Diops Độ Loạn Thị là -1.25 Trục của loạn thị là 80°
Mắt trái Độ Cận Thị là -0.50 Diops Độ Loạn Thị là -1.50 Trục của loạn thị là 120°
Khoảng cách đồng tử là 34+34 = 68mm  .

NHÌN GẦN
Mắt phải Độ Lão Thị là +2.50 Diops Độ Loạn Thị là -1.25 Trục của loạn thị là 80°
Mắt trái 
Độ Lão Thị là +250 Diops độ loạn thị là -1.50 Trục của loạn thị là 120°
Khoảng cách đồng tử là 34 + 34 = 62 - 4 = 62 ( Vì nếu PD nhìn xa của 2 mắt dưới 61m thì trừ đi 2 mm nhìn gần  ; Nếu PD của 2 mắt trên 64m thì trừ đi 4 mm nhìn gần ) 
Lưu ý :  là đơn dành cho kính gọng không dùng cho kính áp tròng

Khoảng cách đồng tử là gì( PD/LCĐT)?

Khoảng cách đồng tử đơn vị tính là mm. Là số đo khoảng cách đồng tử từ mắt phải đến mắt trái trong điều kiện nhìn thẳng tự nhiên. Khoảng cách đồng tử là tổng của 2 khoảng cách tính từ giữa sống mũi đến đồng tử mỗi mắt nên sẽ có những bệnh nhân có khoảng cách 2 mắt là khác nhau.

Khoảng cách đồng tử dành cho kính nhìn xa khác với khoảng cách đồng tử của kính nhìn gần vì khi nhìn gần hai đồng tử có xu hướng nhìn chụm vào phía giữa. Kí hiệu trong phiếu đo mắt : KCĐT hoặc PD

  Hướng dẫn cách đo đồng tử