ZEISS PhotoFusion
Transitions Signature GEN 8
DuraVision BlueProtect UV
Trong Kính Essilor BLUE UV CAPTURE

TRÒNG KÍNH 1.67 ESSILOR CRIZAL ROCK BLUE UV CAPTURE
TRÒNG KÍNH 1.67 ESSILOR CRIZAL ROCK BLUE UV CAPTURE

Giá Góc 3,950,000 VNĐ

Giá Bán 3,950,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG KÍNH 1.60 ESSILOR CRIZAL ROCK BLUE UV CAPTURE
TRÒNG KÍNH 1.60 ESSILOR CRIZAL ROCK BLUE UV CAPTURE

Giá Góc 2,180,000 VNĐ

Giá Bán 2,180,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG KÍNH 1.56 ESSILOR CRIZAL ROCK BLUE UV CAPTURE
TRÒNG KÍNH 1.56 ESSILOR CRIZAL ROCK BLUE UV CAPTURE

Giá Góc 1,238,000 VNĐ

Giá Bán 1,238,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng kính Đổi Màu 1.50 Essilor Trasitions Gen 8™ Colors
Tròng kính Đổi Màu 1.50 Essilor Trasitions Gen 8™ Colors

Giá Góc 3,838,000 VNĐ

Giá Bán 3,838,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính Đổi Màu 1.56 ZEISS PhotoFusion DuraVision Platinum UV
Tròng Kính Đổi Màu 1.56 ZEISS PhotoFusion DuraVision Platinum UV

Giá Góc 3,668,000 VNĐ

Giá Bán 3,668,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.56 ZEISS DuraVision BlueProtect UV
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.56 ZEISS DuraVision BlueProtect UV

Giá Góc 1,298,000 VNĐ

Giá Bán 1,298,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.56 Duravision Platinum UV
Tròng Kính ZEISS 1.56 Duravision Platinum UV

Giá Góc 1,050,000 VNĐ

Giá Bán 1,050,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS  1.67 LotuTec UV
Tròng Kính ZEISS  1.67 LotuTec UV

Giá Góc 2,300,000 VNĐ

Giá Bán 2,300,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.60 LotuTec UV
Tròng Kính ZEISS 1.60 LotuTec UV

Giá Góc 1,500,000 VNĐ

Giá Bán 1,500,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.56 Lotu Tec UV
Tròng Kính ZEISS 1.56 Lotu Tec UV

Giá Góc 798,000 VNĐ

Giá Bán 798,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính Essilor 1.59 Crizal Sapphire AS UV Poly Airmark
Tròng Kính Essilor 1.59 Crizal Sapphire AS UV Poly Airmark

Giá Góc 1,890,000 VNĐ

Giá Bán 1,890,000 VNĐ

TRÒNG KÍNH ESSILOR 1.61 CRIZAL ALIZE UV AIRMARK
TRÒNG KÍNH ESSILOR 1.61 CRIZAL ALIZE UV AIRMARK

Giá Góc 1,438,000 VNĐ

Giá Bán 1,438,000 VNĐ

TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.67 CRIZAL PREVENCI
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.67 CRIZAL PREVENCI
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.67 CRIZAL PREVENCI

Giá Góc 3,468,000 VNĐ

Giá Bán 3,468,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.61 CRIZAL PREVENCI
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.61 CRIZAL PREVENCI

Giá Góc 2,278,000 VNĐ

Giá Bán 2,278,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.56 CRIZAL PREVENCI
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.56 CRIZAL PREVENCI

Giá Góc 1,238,000 VNĐ

Giá Bán 1,238,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính  ZEISS DuraVision AntiVirus  Platinum UV
Tròng Kính  ZEISS DuraVision AntiVirus  Platinum UV

Giá Góc 3,980,000 VNĐ

Giá Bán 3,980,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính Đa Tròng 1.60 Essilor Varilux Physio 3.0
Tròng Kính Đa Tròng 1.60 Essilor Varilux Physio 3.0

Giá Góc 13,900,000 VNĐ

Giá Bán 13,900,000 VNĐ

Boy Girl
Tròng Kính Đa Tròng 1.50 Essilor Varilux Physio 3.0
Tròng Kính Đa Tròng 1.50 Essilor Varilux Physio 3.0

Giá Góc 11,680,000 VNĐ

Giá Bán 11,680,000 VNĐ

Boy Girl
Tròng Kính Đa Tròng 1.56 Essilor Varilux Comfort Max
Tròng Kính Đa Tròng 1.56 Essilor Varilux Comfort Max

Giá Góc 6,680,000 VNĐ

Giá Bán 6,680,000 VNĐ

Boy Girl
Tròng Kính Đa Tròng 1.50 Essilor Varilux Comfort Max
Tròng Kính Đa Tròng 1.50 Essilor Varilux Comfort Max

Giá Góc 6,280,000 VNĐ

Giá Bán 6,280,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Chopard VCHF50S 08FC
Gọng Kính Chopard VCHF50S 08FC

Giá Góc 17,800,000 VNĐ

Giá Bán 17,800,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Chopard VCHF50S 08FC
Gọng Kính Chopard VCHF50S 08FC

Giá Góc 17,800,000 VNĐ

Giá Bán 17,800,000 VNĐ

Girl
Gọng Kính Chopard VCHF47 300Y
Gọng Kính Chopard VCHF47 300Y

Giá Góc 19,300,000 VNĐ

Giá Bán 19,300,000 VNĐ

Girl
Gọng Kính Chopard VCHF47 0300
Gọng Kính Chopard VCHF47 0300

Giá Góc 19,300,000 VNĐ

Giá Bán 19,300,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Chopard VCHF47 08FC
Gọng Kính Chopard VCHF47 08FC

Giá Góc 19,300,000 VNĐ

Giá Bán 19,300,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Chopard VCHD78S 300Y
Gọng Kính Chopard VCHD78S 300Y

Giá Góc 19,200,000 VNĐ

Giá Bán 19,200,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Chopard VCH318S 0700
Gọng Kính Chopard VCH318S 0700

Giá Góc 21,500,000 VNĐ

Giá Bán 21,500,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Chopard VCH318S 0G14
Gọng Kính Chopard VCH318S 0G14

Giá Góc 21,500,000 VNĐ

Giá Bán 21,500,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Chopard VCH313 0722
Gọng Kính Chopard VCH313 0722

Giá Góc 16,600,000 VNĐ

Giá Bán 16,600,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Chopard VCH313 0700
Gọng Kính Chopard VCH313 0700

Giá Góc 16,600,000 VNĐ

Giá Bán 16,600,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính Chopard VCH308 0700
Gọng Kính Chopard VCH308 0700

Giá Góc 18,300,000 VNĐ

Giá Bán 18,300,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính HangTen HT22444 C3
Gọng Kính HangTen HT22444 C3

Giá Góc 1,100,000 VNĐ

Giá Bán 1,100,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính HangTen HT22444 C2
Gọng Kính HangTen HT22444 C2

Giá Góc 1,100,000 VNĐ

Giá Bán 1,100,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính HangTen HT22444 C1
Gọng Kính HangTen HT22444 C1

Giá Góc 1,100,000 VNĐ

Giá Bán 1,100,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính HangTen HT22443 C2
Gọng Kính HangTen HT22443 C2

Giá Góc 1,100,000 VNĐ

Giá Bán 1,100,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính HangTen HT22443 C1
Gọng Kính HangTen HT22443 C1

Giá Góc 1,100,000 VNĐ

Giá Bán 1,100,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính HangTen HT22442 C3
Gọng Kính HangTen HT22442 C3

Giá Góc 1,100,000 VNĐ

Giá Bán 1,100,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính HangTen HT22442 C2
Gọng Kính HangTen HT22442 C2

Giá Góc 1,100,000 VNĐ

Giá Bán 1,100,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính HangTen HT22442 C1
Gọng Kính HangTen HT22442 C1

Giá Góc 1,100,000 VNĐ

Giá Bán 1,100,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính HangTen HT22441 C4
Gọng Kính HangTen HT22441 C4

Giá Góc 1,100,000 VNĐ

Giá Bán 1,100,000 VNĐ

Boy Girl

  Bài Viết Mới Nhất


Giới thiệu thương hiệu tròng kính Carl Zeiss

Giới thiệu thương hiệu tròng kính Carl Zeiss

Carl Zeiss hay gọi tắt là tròng kính Zeiss là sản phẩm của tập đoàn Carl Zeiss đến từ Đức ...

Giới thiệu tròng kính Crizal Sapphire HR

Giới thiệu tròng kính Crizal Sapphire HR

Công nghệ chống phản quang 360 độ giúp hạn chế tối đa loá mắt đến từ mọi nguồn sáng xung quanh

Giới thiệu tròng kính Crizal Rock

Giới thiệu tròng kính Crizal Rock

Hai đặc tính quan trọng đáp ứng kì vọng của người sử dụng khả năng chống trầy xước và bám bẩn

Giới thiệu tròng kính ZEISS DriveSafe

Giới thiệu tròng kính ZEISS DriveSafe

là tròng kính đáp ứng nhu cầu thị giác của người lái xe và thích hợp sử dụng hàng ngày

Tròng Kính ZEISS BlueGuard

Tròng Kính ZEISS BlueGuard

ZEISS BlueGuard : Bắt mắt. Bảo vệ nhiều hơn, Ánh phản quang ít hơn

CÁCH ĐỌC ĐƠN KÍNH THUỐC

CÁCH ĐỌC ĐƠN KÍNH THUỐC

Hiểu đúng đơn kính thuốc của mình cũng là một cách kiểm soát sự gia tăng độ cận ...

Essilor Crizal Prevencia-Chống Tia Sáng Xanh Có Hại

Essilor Crizal Prevencia-Chống Tia Sáng Xanh Có Hại

Tròng kính Prevencia của Essilor với công nghệ độc quyền bảo vệ mắt trước tại hại của ánh sáng xanh 

Kính phân cực là gì ?

Kính phân cực là gì ?

Ngoài chức năng chống chói, tròng phân cực polarized còn được phủ lớp chống UV bảo vệ mắt khỏi ...

10 Lời khuyên cho người dùng kính đa tròng lần đầu

10 Lời khuyên cho người dùng kính đa tròng lần đầu

Mắt kính đa tròng vỗn dĩ là loại kinh khó làm quen nhất so với các loại kính thuốc khác ...

Kính hai trong và kính đa tròng có sự khác nhau như thế nào ?

Kính hai trong và kính đa tròng có sự khác nhau như thế nào ?

Kính hai tròng thường được kê đơn cho những người bị lão thị. Vậy kính hai tròng là gì...